Examensarbete 15 hp.
Återbruksmaterial – bomull och linne.
Acetontryck och broderi.
2011.
tillbaka upp